Wolontariat

Zostań Wolontariuszem

__

Wolontariat

Fundacja Dobrowskaz nie mogłaby działać bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy.

Dobro ofiarowane innym wraca – możesz się o tym przekonać zostając Wolontariuszem w naszej Fundacji.

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie swój czas (poczucie moralne, obowiązek religijny, zdobycie nowych umiejętności, spłacanie długu za pomoc uzyskaną od innych, nadzieja, że pomoc będzie w przyszłości odwzajemniona …) ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą „dzielenia się sobą z innymi”. Bezinteresowna pomoc świadczy o człowieku o jego wrażliwości, dojrzałości społecznej i postawie obywatelskiej.

Fundację od początku jej istnienia wspierają wolontariusze, bez których nie moglibyśmy obejmować pomocą tak szerokiego grona potrzebujących.

Grupa wolontariuszy Fundacji Dobrowskaz skupia ludzi w różnym wieku, różnych zawodów i zainteresowań, pragnących wskazywać na “dobro”, czynić je i dzielić się nim z innymi.

Program wolontariatu wyznacza następujące cele:

 • Wsparcie rozwoju dzieci i zagrożonej wykluczeniem młodzieży

 • Odwracanie uwagi dziecka od trudnej sytuacji życiowej

 • Zapoznawanie szerokiej rzeszy osób z działaniami Fundacji i rozpowszechnianie wiedzy o działalności organizacji

 • Pozyskiwanie współpracowników do realizacji zadań Fundacji

Metody realizacji:

 • Praca indywidualna lub zespołowa bezpośrednio z podopiecznymi Fundacji  w Świetlicy przy ul. Armii Krajowej 17/1 w Słupsku

 • Wyjazdy na pikniki, wycieczki, obozy, wyjścia na spacery, do kin, teatrów itp.

 • Pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych (imprezy świąteczne, urodzinowe, imieninowe, dzień dziecka, mikołajki, walentynki itp.)

 • Pomoc w nauce podopiecznym Fundacji

 • Pomoc w pracach porządkowych, zdobienie Pomieszczeń Fundacji

 

Zmienną jest grupa angażujących się wolontariuszy. Dlatego też ciągle aktualne jest zaproszenie do angażowania się w pracę na rzecz naszych podopiecznych.

__

e-wolontariat

Poszukujemy również wolontariuszy którzy mogą pomagać zdalnie. Jeżeli:

 • pasjonujesz się grafiką i chcesz pomóc  w stworzeniu logotypu, ulotki albo plakatu promującego wydarzenie;

 • piszesz teksty specjalistyczne i reklamowe;

 • zajmujesz się prowadzeniem profili w social mediach;

 • posługujesz się językami obcymi, możesz przetłumaczyć artykuł czy mail;

 • znasz się na programach do edycji wideo;

 • a przede wszystkim masz przeróżne doświadczenia i pomysły, które chętnie wykorzystasz pomagając.

__

wolontariat pracowniczy

Chcesz zrobić coś pożytecznego dla innych, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Chcesz pomóc innym, ale sam nie dasz rady? Możesz zaangażować się w wolontariat pracowniczy. Jest to inicjatywa pracowników, ale pracodawca może ją wspierać na różne sposoby. Cel i rodzaj pomocy mogą być dowolne. Warunkiem jest, aby pracownicy urzędu angażowali się w wybrany projekt dobrowolnie, nieodpłatnie i poza godzinami pracy.

Rodzaj działań wolontariackich zależy od potrzeb lokalnych społeczności, pomysłowości i przedsiębiorczości pracowników. Mogą to być:

 • pomoc w pracach biurowych (np. porządkowanie dokumentacji),
 • bezpośrednia pomoc ludziom i zwierzętom (np. spotkania w domach pomocy społecznej, wyprowadzanie psów w schronisku, zbiórka darów),
 • praca w terenie (np. porządkowanie terenu, prace remontowe).

Pracodawca może popierać pomysły pracowników, np. promując je lub wspierając organizacyjnie. Pracodawca może np.:

 • udostępnić pomieszczenie, gdzie pracownicy, którzy zaangażowali się w wolontariat spotykaliby się, organizowali zbiórki darów itp.,
 • przekazać niewykorzystywane w urzędzie materiały (np. kartony do pakowania).

Informacje o działaniach wolontariackich można publikować w intranecie, zamieszczać na tablicach ogłoszeniowych, przekazywać na spotkaniach z pracownikami.

 

Więcej o tym jak działa wolontariat pracowniczy znajdziesz w artykułach:

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/wolontariat-pracowniczy

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/wolontariat-pracowniczy/

__

Program składek pracowniczych Payroll Giving

Program składki pracowniczej - Payroll Giving jest sposobem wspierania wybranych przez pracowników firm czy instytucji różnego rodzaju akcji charytatywnych czy wspierania podopiecznych naszej fundacji. Metoda ta polega na współpracy danego przedsiębiorstwa z Fundacją Dobrowskaz – pracownicy firmy deklarują comiesięczne wsparcie niewielką kwotą wybrane działania naszej Fundacji.

__

Zapraszamy Cię serdecznie do współpracy!

 

Skontaktuj się z nami