Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 30 września 2022 05:47

Kapitał Żelazny

Kapitał Żelazny

Bezpieczny rozwój Fundacji

Posiadanie kapitału żelaznego to dla każdej organizacji większa możliwość rozwoju i zapewnienie stabilności działań dla jej pracowników i beneficjentów. Fundacja Dobrowskaz działania społeczne na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, osób bezdomnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Do tej pory działania te finansowaliśmy głównie z pozyskiwanych grantów, dotacji i darowizn.

Organizacje pozarządowe podlegają w dużej mierze takim samym zasadom co sektor biznesu. Aby działać skutecznie i bez przerw, ciągłego i nieprzerwanego finansowania. Jedną z form zabezpieczenia funkcjonowania organizacji jest kapitał żelazny. To środki, które pozwolą Fundacji generować zyski niezależnie od działań fundraisingowych. Najważniejszą cechą kapitału żelaznego jest jego nienaruszalność i nieustanne rozwijanie.

Dzięki kapitałowi żelaznemu będziemy mieć szansę różnicować źródła finansowania i w znacznym stopniu uniezależnić się od konkursów grantowych. Dzięki uzyskanym zyskom z kapitału będziemy mogli zabezpieczyć wkład własny w projektach i kampaniach. Wejdziemy w nowy wymiar dobroczynności. Zapewnimy wysoką jakość naszych działań. To dlatego chcemy zgromadzić kapitał żelazny!

__

Co to jest kapitał żelazny?

Kapitał żelazny to środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie”

Warto dodać, że zbieranie kapitału żelaznego oparte jest na darowiznach znacznie wyższych niż te, które zazwyczaj trafiają na konta bankowe organizacji. Często pochodzą z zapisów testamentowych i darowizn celowych.

__

W jakim celu został powołany?

Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych, zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, subwencje), pozwala na prowadzenie zaplanowanej polityki finansowej Fundacji, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji, jak i jej beneficjentom.

__

Jak inwestowane są środki z kapitału żelaznego?

Środki z kapitału żelaznego inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe. Środki finansowe inwestowane są dywersyfikowane w różnych sektorach inwestycyjnych. Wszelkie decyzje finansowe konsultowane są z Radą Nadzorczą Fundacji w oparciu o uzyskane informacje od specjalistów. 

__

Czy darczyńca ma wpływ na sposób inwestowania środków?

Darczyńca przekazując kwotę na rzecz Kapitał Żelazny Fundacji można dokładnie wskazać sposób w jaki sposób mają być przekazane środki inwestowane.

Nie może jednak, żądać zwrotu przekazanej kwoty.

__

Na czym polega „zrównoważone inwestowanie”?

To sposób inwestowania środków, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Środki finansowe inwestowane są w taki sposób, aby prawdopodobieństwo ich utraty było bardzo niskie a zysk maksymalnie wysoki. W tym celu wybierane są fundusze inwestycyjne które angażują w nieruchomości, obligacje i papiery wartościowe.

__

Kto może zostać darczyńcą?

Darczyńcą może zostać każdy!

 

Możesz pomóc nam w budowie kapitału żelaznego? Serdecznie zapraszamy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Nasi Darczyńcy